Thể Loại

Marketing 3.0

Mối tương quan trực tiếp về sự phát triển tư duy Marketing với nền kinh tế qua các thời kỳ 1.0 – 4.0 Đây là chuỗi 04 bài nối tiếp với nhiều sự kiện nền tảng nên cần được hiểu sâu xuyên suốt từ 1.0 đến 4.0 để thấu hiểu tư duy & phương thức marketing. Nội dung được xây dựng trên nền tảng của 03 quyển sách:Marketing 4.0 (Tác giả: Philip Kotler, Hermawa, Iwan)Marketing giỏi phải kiếm được tiền (Tác giả: Sergio Zyman)Branding 4.0 (Tác giả: Philip Kotler, Piyachart)Nội dung bài học:-   Quá trình: Marketing qua các giai đoạn phát triển của kinh tế -    Vai trò & phương thức áp dụng: nền tảng và tư duy marketing ứng dụng trong doanh nghiệp thời cận đại

Digital Marketing

Beginner