Category

Skill

Level

Data Structure & Algorithm cheat sheet

Some cheat sheets about data structure & algorithm for developers to understand the overview of them.

Engineer

Beginner

Rebase và pull rebase

Rebase có tác dụng tương tự merge nhưng sẽ mạnh hơn merge trong nhiều trường hợp.

Git

Intermediate

Merge request (Pull request) vs Merge

Bài viết nhằm giới thiệu và giúp người đọc phân biệt rõ Merge Request và Merge là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Git

Beginner

Kiểm tra kỹ năng bán hàng

Kiểm tra kiến thức nền tảng về tư duy bán hàng hiện tại, từ đó được giới thiệu tự động các bài học nâng cao liên quan

Sales

Beginner

Vai trò & trách nhiệm của thành viên Scrum Team

Bài giảng giúp mọi người hiểu được trách nhiệm và vai trò của từng thành viên trong một Scrum Team.

Agile

Beginner

Phương pháp lập kế hoạch trong Agile

Bài giảng hướng dẫn bạn sử dụng một số công cụ trong hoạch định và theo dõi tiến độ của kế hoạch đã hoạch định.

Agile

Intermediate

Wartime vs Peacetime

Không phải lúc nào cũng phù hợp cho sự ngẫu hứng, bài giảng giúp chúng ta ứng biến và hành động phù hợp trong từng hoàn cảnh, từng tính huống trong công việc.

Management

Advanced

Gitflow dành cho master

Giúp bạn hiểu được cách một version của phần mềm trải qua các môi trường để ra tới production. Giúp hiểu được quan hệ giữa các branch và môi trường phát triển phần mềm trong git.

Product Management

Intermediate

Để viết Bug, Defect tốt

Khóa học hướng dẫn làm sao để viết mô tả bug tốt?

Agile

Beginner

Để viết một User Story tốt

Bài giảng này sẽ giúp bạn biết được cách để viết được một User Story nhanh và tốt.

Agile

Beginner

Agile vs Walterfall

So sánh và nêu bật lợi ích của mô hình làm việc Agile so với Waterfall.

Product Management

Advanced

Marketing 4P (En Verison)

The foundation of marketing from Philip Kotler is applied in the basic case which you can easily amagine and apply. The course is demontrated a clear picture of applied marketing, it is not far away which only big brands can apply. Now you can easily get the knowledge from the foundation of marketing which push up for your future career. Instructor: Mr. Viet Anh (Marketing Director of Pepsi) Mr. Hai Lam (Deputy Director of Buzzmetrics, Former Vice Business Director of Climax Digital) Mr. Huy Phuong (Former Marketing Manager of Viber, Former Client Solution of Nielsen, R&D Director of Square Group) Framework from: Philip Kotler  

Digital Marketing

Beginner

Versioning trong software development

Cách đặt version trong sản phẩm phần mềm và ý nghĩ của các chỉ số đó

Product Management

Beginner

Git Fundamentals

This course explain how multiple people teamwork via git in one project.

Teamwork

Beginner

Gitflow for Developer

This course explains what version control is and why you should use it, and introduces the most common steps in a common Git workflow. This course explains how multiple programmers work on the same project at the same time and how to use multiple brandch develop, release, master in Git flow effective. 

Teamwork

Beginner

How to Master GIT

This course will introduce you to Git, a modern version control tool that is very popular with data scientists and software developers alike, and show you how it can help you get more done in less time and with less pain.

Teamwork

Intermediate

Analytical thinking

Your ability to solve business problems by logic will start from this foundation of analytical thinking. This course is conducted by frameworks from industry experts includings: + Instructor: Ms. Hoa Nguyen (Director of Kantar Millward Brown, Former Head of Qualitative & Quantitative research at Nielsen) Ms. Khanh Nguyen (Consumer Insights Director of Nestle, Former Consumer Marketing Insights- Senior Manager of Unilever) Mr. Phuong Lam (Former Marketing Manager of Viber, Former Client Solution of Nielsen, Director of Square Group)

Analytical thinking

Beginner